Ο ΣΚΟΠΌΣ ΜΑΣ

Δημιουργία βιώσιμου πλούτου στο σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδα μέσω σπόρων, χάρη σε επιτυχημένα καταρτισμένες και αφοσιωμένες ομάδες.

OUR PATH TO PURPOSE

OUR PATH TO PURPOSE

Δες το Δ​βίντεο

TA 20
ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

1.

Προώθηση της τακτικής του να ακούμε τις προτάσεις των εργαζομένων μας

2.

Διασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας

3.

Εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ταλέντων

4.

Διασφάλιση ίσων και ανταγωνιστικών αμοιβών

5.

Προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

6.

Προώθηση υγιών εργασιακών περιβαλλόντων

7.

Άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με τρόπο πιστό προς τις αξίες της

8.

Μείωση της κατανάλωσης πόρων στο σύστημα παραγωγής μας

9.

Ανάπτυξη ποικιλιών που μειώνουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον

10.

Ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στην επιλογή προϊόντων και διαδικασιών

11.

Μείωση της σπατάλης τροφίμων

12.

Βελτίωση της διαχείρισης απορριμμάτων

13.

Μέτρα για μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού.

14.

Αποτελεσματική φυτοϋγειονομική διαχείριση σε αγροκτήματα.

15.

Επένδυση σε τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για έρευνα και καινοτομία

16.

Προώθηση της ενέργειας αυτοκατανάλωσης

17.

Εφαρμογή αποτελεσματικότερων και πιο καθαρών τεχνολογιών

18.

Προώθηση εταιρικών σχέσεων που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα εντός του κλάδου

19.

Ανάπτυξη εσωτερικής πολιτικής για χορηγίες, δωρεές και συνεργασίες

20.

Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΣΒΑ)

 

Για τη Semillas Fitó, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της εταιρείας, σε εθελοντική βάση, λαμβάνοντας υπόψη έναν ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη και επιδιώκοντας μια σχέση αμφίπλευρου κέρδους που δημιουργεί θετικό αντίκτυπο σε 3 βασικούς παράγοντες - Άνθρωποι, Κέρδη, Πλανήτης.

 

Από το 2021, μια Επιτροπή Βιωσιμότητας, η οποία απαρτίζεται από μέλη διαφορετικών τμημάτων της Semillas Fitó, έχει εξασφαλίσει την ενσωμάτωση αυτών των προκλήσεων, καθιστώντας την ΕΚΕ του ομίλου προτεραιότητα και κύριο άξονα.

 

Πιο κάτω περιγράφονται λεπτομερώς οι ΣΒΑ προτεραιότητας για τον όμιλο, στους οποίους επικεντρώνεται η στρατηγική βιωσιμότητας που υλοποιείται, μολονότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της Semillas Fitó επηρεάζει επίσης με κάποιον τρόπο τους περισσότερους από τους 17 ΣΒΑ.

Οι ΣΒΑ, που συμφωνήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015, αποτελούν παγκόσμια έκκληση για λήψη μέτρων με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι 17 αυτοί στόχοι αποτελούνται από 169 συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2022

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ρίξτε μια ματιά στο παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεών μας

Κεντρικά γραφεία

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com